Edelheer T341
FRITS First Bonsmara Bul 15 MAY 1957
Prof. JC Bonsma
Gedetailleerde rekords van die prestasie van die bulle en dié van hul nasate is gehou, en het die gevolg gehad dat die rekords in detail bestudeer kon word deur Professor Bonsma (na wie die Bonsmara vernoem is), sowel as ander amptenare van die Departement wat geassosieer was met die projek met die ontwikkeling van die ras. Dr. D.M. Joubert ʼn “medewerker” wat op daardie stadium sopas ʼn kort geskiedenis oor die ras geskryf het, het aan Farmer’s Weekly gerapporteer dat die toekoms van die eerste moderne Suid Afrikaanse beesras in die balans gehand het en dat die resultate wat deur die boere waaraan die eerste Bonsmara bulle geleen was sou grootliks bepaal of die ras erkenning verdien al dan nie. Hierdie resultate het wel geprojekteer dat die ras wel erkenning verdien het en numeries gesproke is die Bonsmara vandag die grootste beesras in Suid-Afrika en dat dit ook uniek is in die sin dat dit die enigste beesras is wat uitsluitlik deur produksie rekords ontwikkel is. ERKENNING : Farmer's Weekly 17 April 2009 GEORGE NICHOLAS

52 JAAR GELEDE

Professor J Bonsma
OORSPRONG VAN DIE BONSMARA RAS
EHLERSKROON BOERDERY BONSMARAS / VEEVOERE Dr. A Ehlers BSc. MSc. Dsc ; J H Ehlers Dip Landbou ; J H Ehlers (Jnr) Dip Landbou
GAAN TERUG GAAN TERUG
Kopiereg @ 2017 | Ehlerkskroon Boerdery & Veevoere
Edelheer T341
FRITS  First Bonsmara Bul   15 MAY 1957 Prof. JC Bonsma
Gedetailleerde rekords van die prestasie van die bulle en dié van hul nasate is gehou, en het die gevolg gehad dat die rekords in detail bestudeer kon word deur Professor Bonsma (na wie die Bonsmara vernoem is), sowel as ander amptenare van die Departement wat geassosieer was met die projek met die ontwikkeling van die ras. Dr. D.M. Joubert ʼn “medewerker” wat op daardie stadium sopas ʼn kort geskiedenis oor die ras geskryf het, het aan Farmer’s Weekly gerapporteer dat die toekoms van die eerste moderne Suid Afrikaanse beesras in die balans gehand het en dat die resultate wat deur die boere waaraan die eerste Bonsmara bulle geleen was sou grootliks bepaal of die ras erkenning verdien al dan nie. Hierdie resultate het wel geprojekteer dat die ras wel erkenning verdien het en numeries gesproke is die Bonsmara vandag die grootste beesras in Suid-Afrika en dat dit ook uniek is in die sin dat dit die enigste beesras is wat uitsluitlik deur produksie rekords ontwikkel is. ERKENNING : Farmer's Weekly 17 April 2009 GEORGE NICHOLAS

52 JAAR GELEDE

Professor J Bonsma
EHLERSKROON BOERDERY BONSMARAS / VEEVOERE Dr. A Ehlers BSc. MSc. Dsc ; J H Ehlers Dip Landbou ; J H Ehlers (Jnr) Dip Landbou
GAAN TERUG GAAN TERUG
OORSPRONG VAN DIE BONSMARA RAS
BOERDERY
Kopiereg @ 2017 | Ehlerkskroon Boerdery & Veevoere